Affaldstyper

Vi indgår aftaler om afsætning af færdigvarer både i løs vægt eller i fabriksfærdige opballede varer direkte fra kommunale affaldsselskaber og genbrugsstationer samt fra engros/detailhandlen og virksomheder med store mængder af homogene affaldsprodukter - efter nærmere beskrevne kvalitetskrav.

Find mere information om hvilke affaldstyper vi afsætter under menupunktet "Affald".

Kontakt Tradingafdelingen for mere information eller for et tilbud. 

Tradingafdeling

Kontakt afdelingen her

Kontakt