Vandbaseret organisk/kemisk affald

Vandbaseret organisk kemisk affald fra renserier, trykfarve og malingaffald

Affaldstype

Vandbaseret organisk kemisk affald er f.eks.

  • Vandbaseret maling
  • Øvrigt vandbaseret organisk kemisk affald

Container

Indsamling af vandbaseret organisk kemisk affald sker i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald

Vi indsamler typisk vandbaseret organisk kemisk affald i:

Behandling

Vandbaseret organisk-kemisk affald modtages på vores anlæg, hvor det omlæsses og efterfølgende sendes til nyttiggørelse, f.eks. procesvarme eller strømproduktion, på godkendt behandlingsanlæg.

Download

Du kan downloade sorteringsvejledningen

Vandbaseret organisk/kemisk affald sorteringsvejledning

Kundeservice

Farligt affald - afhentning og spørgsmål - Ring nu

97 12 18 00

Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her