Vandbaseret organisk/kemisk affald

Vandbaseret organisk kemisk affald fra renserier, trykfarve og malingaffald

Affaldstype

Vandbaseret organisk kemisk affald er f.eks.

  • Vandbaseret maling
  • Øvrigt vandbaseret organisk kemisk affald

Container

Indsamling af vandbaseret organisk kemisk affald sker i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald

Vi indsamler typisk vandbaseret organisk kemisk affald i:

Behandling

Vandbaseret organisk-kemisk affald modtages på vores anlæg, hvor det omlæsses og efterfølgende sendes til nyttiggørelse, f.eks. procesvarme eller strømproduktion, på godkendt behandlingsanlæg.

Download

Du kan downloade sorteringsvejledningen

Sorteringsvejledning

Få et overblik over korrekt sortering

Sorting guide

Overview of correct sorting

Kundeservice

Farligt affald - afhentning og spørgsmål - Ring nu

97 12 18 00

Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her