Løsninger til byggeaffald

Uanset hvilken type byggeaffald, der genereres på byggepladsen har vi en løsning til dig. Her har vi samlet en oversigt over de affaldstyper, der typisk opstår i forbindelse med byggeprojekter.


Affald til deponi

Affald til deponi er affald, der ikke er egnet til genanvendelse f.eks.: Forurenet/vådt gips ...

Blandede småbatterier

Blandede småbatterier er batterier fra elektroniske apparater f.eks.: Batterier til bærbær pc...

Blandet byggeaffald

Blandet byggeaffald - genanvendeligt affald til eftersortering - er opdelt i kategori 1 og kategori 2 - se hvilke typer affald, der er...

Fast organisk/kemisk affald

Fast organisk-kemisk affald er blandt andet: Emballage fra maling Fugemasse patroner Emballage fra trykfarver ...

Isomix (fladt)

Isomix er en blanding af termoruder u/træ- og plastikrammer, trådglas, lamineret glas, spejlglas,...

Planglas

Planglas er rent vinduesglas fra gamle, kasserede vinduer. OBS! Træ- og alurammer må ikke...

Spraydåser

Spraydåser er alle typer spraydåser uanset indhold.

Stort brændbart

Stort brændbart affald er forbrændingsegnet affald større end 50 x 50 x 100 cm og indeholder...

Træ, blandet A2

Blandet træ er typisk naturrent eller mekanisk bearbejdet, kasseret træ, f.eks. Emballagetræ ...

Træ, trykimprægneret A4

Trykimprægneret træ er materialer af træ, der har været anvendt udendørs f.eks.: ...

Betonbrokker, armeret

Betonbrokker af armeret beton består typisk af betonstykker med og uden armering samt fliser og kantsten.

Beton-, mur- og teglbrokker

Betonbrokker af armeret beton består typisk af betonstykker med og uden armering samt fliser og kantsten.

Cement og mørtel i emballage

Betonbrokker af armeret beton består typisk af betonstykker med og uden armering samt fliser og kantsten.

Fermacell

Fermacellplader eller afskær fra Fermacellplader har en grålig farve, og er stærkere end gips....

Gasbeton

Indsamling af gasbeton sker i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald....

Glaserede klinker/fliser/tegl

Glaserede klinker, fliser og tegl består af f.eks.: Sanitet (hvid og farvet) Håndvaske og...

Leca-beton

Indsamling af leca-beton sker i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af...

Rent beton

Betonbrokker af ren beton består typisk af betonfliser, kantsten og betonstykker.

Teglbrokker

Teglbrokker består typisk af rent uglaseret tegl og murstensbrokker (mur- og teglsten)

Fibergips

Hele fibergipsplader eller afskær fra fibergipsplader UDEN rest af søm, skruer, tapet og glasvæv

Gips

Gipsaffald er rene gipsplader, gipsplader med rest af søm, skruer, tapet og glasvæv

Kabelskrot, blandet

Blandet kabelskrot er kabler, der er kasserede eller udskiftet fra installationer eller elektronisk udstyr.

Isoleringsmateriale

Isoleringsmaterialer består af rockwool og glasuld.

Pap, bølgepap

Bølgepap er rent bølgepap og øvrige papemballager med et min. indhold på 90%...

Sanitet, hvidt

Sanitet er hvidt porcelæn så som cisterner, håndvaske og toiletter.

Plast, hård (kun PVC)

Hård PVC plast (Polyvinylchlorid), klart og farvet, er f.eks.: Kloakrør Lister Tagplader ...

Plast til sortering

Plast til sortering er forskellige typer plast, f.eks.: Baljer Dunke Hyndebokse Kasserede...

Kundeservice

... jeg sidder klar til at hjælpe dig videre

Skriv her
Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her