Løsninger til byggeaffald

Uanset hvilken type byggeaffald, der genereres på byggepladsen har vi en løsning til dig. Her har vi samlet en oversigt over de affaldstyper, der typisk opstår i forbindelse med byggeprojekter.


Bl. byggeaffald

Blandet byggeaffald - genanvendeligt affald til eftersortering - er opdelt i kategori 1 og kategori 2 - se hvilke typer affald, der er...

Blandede småbatterier

Brugte batterier fra elektroniske apparater.

Betonbrokker - armeret beton

Betonbrokker af armeret beton består typisk af betonstykker med og uden armering samt fliser og kantsten.

Betonbrokker - ren beton

Betonbrokker af ren beton består typisk af betonfliser, kantsten og betonstykker.

Fast organisk kemisk affald

Fast organisk-kemisk affald er farligt affald - f.eks. maling, fugemasse, trykfarver, epoxy og lim.

Deponi

Byggeaffald til deponi er ikke egnet til genanvendelse - f.eks. forurenet/vådt gips, urene/våde isoleringsmaterialer, trykimprægneret træ...

Fibergips

Hele fibergipsplader eller afskær fra fibergipsplader UDEN rest af søm, skruer, tapet og glasvæv

Gipsplader

Gipsaffald er rene gipsplader, gipsplader med rest af søm, skruer, tapet og glasvæv

Glas - isomix

Isomix glasaffald er f.eks. termoruder u/træ- og plastikrammer, trådglas, lamineret glas og spejlglas.

Glas - planglas

Planglas er rent vinduesglas fra kasserede, gamle vinduer.

Isoleringsmaterialer

Isoleringsmaterialer består af rockwool og glasuld.

Kabler og ledninger

Blandet kabelskrot er typisk kasserede eller udskiftede kabler/ledninger fra installationer eller elektronisk udstyr.

Pap

Bølgepap er rent bølgepap og øvrige papemballager (max. 20%) så som emballagepapir, karton og gråpap.

Plast, hård PVC

Hård PVC plast (klart og farvet) er kloakrør, lister, tagplader, tagrender, vinduesrammer, kabelbakker, elektrikerrør.

Plast til sortering

Forskellige typer plast til sortering er f.eks. baljer, dunke, plastbakker, tæpperør samt værktøjsemballage og -kasser.

Sanitet

Sanitet er hvidt porcelæn så som cisterner, håndvaske og toiletter.

Spraydåser

Spraydåser fra byggepladser er ALLE typer spraydåser uanset indhold.

Stort brændbart

Stort brændbart affald er større end 50 x 50 x 100 cm og er typisk brædder, møbler, inventar, paller og ikke genanvendeligt pap, papir og...

Træ, blandet

Blandet træ (A2) fra byggepladser er f.eks. emballagetræ, køkkenelementer, maskinkasser, paller, spånplader og krydsfinerplader.

Træ, trykimprægneret

Trykimprægneret træ er typisk bjælker, læhegn og stolper, der har været anvendt udendørs.

Kundeservice

... jeg sidder klar til at hjælpe dig videre

Skriv her
Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her