Certificeringer

Vi er certificeret til at indsamle, transportere, sortere, forbehandle og afsætte

  • industri- og erhvervsaffald m.v.
  • affald fra husholdninger, kommunale virksomheder og institutioner m.v.
  • elektrisk og elektronisk udstyr
  • farligt affald

Certificeringen er i forhold til standarderne ISO9001:2015 og ISO14001:2015.

Med certificeringerne synliggør vi, at vi har professionelle og målrettede procedurer for håndtering af affald, og at vores arbejde er miljøvenligt, moderne og nytænkende. 

Samtidig viser vi, at vi tager vores ledelsesansvar alvorligt i alle dele af virksomhedens processer og procedurer.

Vi ønsker, at vores kunder får en god oplevelse i alle aspekter i mødet med os og altid med det mål at optimere og reducere vores miljøpåvirkninger.

ISCC certificering af brugt fritureolie

Marius Pedersen A/S er certificeret efter ISCC EU standarden, der er en certificering for bæredygtighed i håndteringen af brugt fritureolie.

Med certificeringen bidrager Marius Pedersen A/S til at sikre, at brugt fritureolie genanvendes mest optimalt og at flydende biobrændstof overholder kravene om bæredygtighed.

Du finder vores certifikater her:

 Certificering ISO 9001

 Certificering ISO 14001

 

Certificering fritureolie