Person- og varevognsdæk

Bildæk affald

Affaldstype

Person- og varevognsdæk er dæk fra person- og varevogne uden fælge.

Ordninger for indsamling af dæk er reguleret og godkendt af Miljøstyrelsen.

Container

Vores indsamlingsordning for person- og varevognsdæk sker i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald.

Vi indsamler typisk person- og varevognsdæk i:

Behandling af bildæk fra personvogne og varevogne

Når vi indvejer dine dæk, skal du som dækleverandør underskrive en erklæring om, at dækkene er indsamlet i Danmark efter 1. april 2000. Der skal samtidig være dokumentation for, hvilken adresse afhentningen er foregået på.

Person- og varevognsdækkene modtages på vores anlæg, hvor de kontrolleres og sorteres. Evt. fejlanbragte fælge, slanger m.v. frasorteres, inden dækkene afsættes til genanvendelse.

Download

Du kan downloade følgende dokumenter

Sorteringsvejledning

Få et overblik over korrekt sortering

Sorting guide

Overview of correct sorting

Kundeservice

... jeg sidder klar til at hjælpe dig videre

Skriv her
Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her