Person- og varevognsdæk

Bildæk affald

Affaldstype

Person- og varevognsdæk er dæk fra person- og varevogne uden fælge.

Ordninger for indsamling af dæk er reguleret og godkendt af Miljøstyrelsen.

Container

Vores indsamlingsordning for person- og varevognsdæk sker i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald.

Vi indsamler typisk person- og varevognsdæk i:

Behandling af bildæk fra personvogne og varevogne

Når vi indvejer dine dæk, skal du som dækleverandør underskrive en erklæring om, at dækkene er indsamlet i Danmark efter 1. april 2000. Der skal samtidig være dokumentation for, hvilken adresse afhentningen er foregået på.

Person- og varevognsdækkene modtages på vores anlæg, hvor de kontrolleres og sorteres. Evt. fejlanbragte fælge, slanger m.v. frasorteres, inden dækkene afsættes til genanvendelse.

Download

Du kan downloade følgende dokumenter

Person- og varevognsdæk sorteringsvejledning

Få et overblik over korrekt sortering

Kundeservice

... jeg sidder klar til at hjælpe dig videre

Skriv her
Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her