Entreprenørdæk

Entreprenørdæk affald

Affaldstype

Entreprenørdæk er dæk med en fælgdiameter på 24” eller derover. Det kan være dæk fra gummiged og baghjul fra traktorer uden fælge. Du må ikke sammenblande entreprenørdæk med andre kategorier af dæk.

Ordninger for indsamling af dæk er reguleret og godkendt af Miljøstyrelsen.

Container

Vores indsamlingsordning for entreprenørdæk sker i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald.

Vi indsamler typisk entreprenørdæk i:

Behandling af dækaffald - entreprenørdæk

Når vi indvejer dine entrenørdæk, skal du som dækleverandør underskrive en erklæring om, at dækkene er indsamlet i Danmark efter 1. april 2000. Der skal samtidig være dokumentation for, hvilken adresse afhentningen er foregået på.

Entreprenørdækkene modtages på vores anlæg, hvor de kontrolleres og sorteres. Evt. fejlanbragte fælge, slanger m.v. frasorteres, inden dækkene afsættes til genanvendelse.

Download

Du kan downloade følgende dokumenter

Sorteringsvejledning

Få et overblik over korrekt sortering

Sorting guide

Overview of correct sorting

Kundeservice

... jeg sidder klar til at hjælpe dig videre

Skriv her
Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her