Tankrensning og -inspektion

Har du brug for hjælp til at få renset eller tømt din tank? …så har Marius Pedersen A/S ekspertisen.
Vi servicerer alle typer virksomheder og hjælper med hele processen - fra tømning til bortskaffelse af indhold, også tanke, der indeholder farlige stoffer, da vi benytter slamsugere, der er ADR-godkendt.

Vi tilbyder bl.a. rensning af følgende tanke:

 • Olie- og benzintanke
 • Raffinaderitanke
 • Kemikalietanke
 • Vandtanke
 • Fodertanke
 • Fødevaretanke
 • Biogastanke

Sådan renses tanken
Vores erfarne og specialiserede medarbejdere sørger for at

 • tømme tanken for indhold
 • rense tanken med brug af højtryksspuling
 • tømme tanken for indhold fra spuling
 • transportere indholdet til et godkendt behandlingsanlæg

Kontakt os på 70 22 36 96 eller slam@mariuspedersen.dk, hvis I ønsker at bestille tankrensning eller vil høre mere om tankrensning.

Skal vi også klare tankinspektionen?
Udover at rense tanken tilbyder vi også tankinspektion af olie- og benzintanke. Se mere

 

Division Olie og Slam

Kontakt afdelingen her

Kontakt