Småt brændbart (restaffald)

Småt brændbart affald

Affaldstype

Småt brændbart affald  (restaffald) er f.eks.:

  • Forbrændingsegnet affald mindre end 50 x50 x 100 cm
  • Snavset papir og pap
  • Gavebånd
  • Gavepapir
  • Aftørringspapir
  • Pizzabakker, snavsede
  • Tomme ringbind
  • Bagepapir
  • Støvsugerposer 

 

Container til småt brændbart affald (restaffald)

Indsamling af småt brændbart affald (restaffald) sker i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald.

Vi indsamler typisk småt brændbart affald (restaffald) i:

Indsamling af småt brændbart affald (restaffald)

Småt brændbart affald (restaffald) bortskaffes på miljøgodkendt forbrændingsanlæg.

Download

Du kan downloade følgende dokumenter

Småt brændbart (restaffald) sorteringsvejledning

Få et overblik over korrekt sortering

Kundeservice

... jeg sidder klar til at hjælpe dig videre

Skriv her
Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her