Klinisk risikoaffald

Klinisk risikoaffald er farligt affald, der indsamles særskilt på grund af smittefare.

Klinisk risikoaffald stammer typisk fra sygehuse, plejehjem, klinikker, behandlings- og plejeinstitutioner, laboratorier, læge- og tandlægepraksis, dyrlæger, dyreklinikker samt landbrug.


Kundeservice

... jeg sidder klar til at hjælpe dig videre

Skriv her
Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her