Indsamling af spildolie

I samarbejde med Drivkraft Danmark (indsamlingsordningen) har vi indgået en landsaftale om afhentning og håndtering af spildolie.

Indsamlingen sker gennem et net af tank- og liftbiler i hele Danmark. Det giver en miljømæssig mere optimal løsning, da indsamlingen tilrettelægges således, at der køres så få kilometer som muligt. I henhold til aftalen med Drivkraft Danmark går den indsamlede spildolie til rensning og genanvendelse på miljøgodkendte oparbejdningsanlæg, hvor det genraffineres til baseolie. Dermed skånes miljøet, og forbruget af knappe naturressourcer begrænses.

Få indsamlingsmateriel stillet gratis til rådighed
Vi tilbyder lejefri opstilling af UN-godkendte palletanke på 1.000 liter til opsamling af spildolie. Det er vigtigt, at palletanken opstilles på egnet underlag i henhold til gældende regler.

Mindre mængder spildolie kan opbevares i egne tromler, som vi ligeledes afhenter. Vi medtager gerne dine tomme olietromler i forbindelse med afhentning af spildolie. Større mængder spildolie i stationære tanke vil blive afhentet af vores slamsugerbiler. 

Sådan bestiller du afhentning af din spildolie
Afhentning af spildolie kan bestilles på en af følgende to måder:

  1. Her via online formularen
  2. Ring til os på telefon 70 22 36 96

Vi indsamler spildolien, uden beregning og afhentning foretages senest 2 uger efter bestilling er afgivet. Såfremt spildolien ønskes afhentet med kortere interval, kan dette bestilles som en hasteafhentning. Der opkræves et gebyr på kr. 300,- ekskl. moms pr. hasteafhentning. 

Du får naturligvis en kvittering, når der afhentes spildolie på din adresse. Har du behov for oplysninger om afhentede affaldsmængder til din lokale tilsynsmyndighed? Så tilmeld dig Online Service og få adgang til dine affaldsdata 24 timer i døgnet.

Vi sørger for at indberette miljødata om dit affald til det nationale affaldsregister; Affaldsdatasystemet, men du skal selv anmelde farligt affald til din kommune.

Indsamling af spildolie

Division Olie og Slam

Kontakt afdelingen her

Kontakt