Affald til deponi

Asbestaffald tagplader isoleringsaffald

Affaldstype

Affald til deponi er affald, der ikke er egnet til genanvendelse f.eks.:

  • Forurenet/vådt gips
  • Isoleringsmaterialer (urene/våde)
  • Trykimprægneret træ (mindre mængder)
  • Gadeopfej 
  • Andet affald der ikke er egnet til genanvendelse

OBS!
Tagplader skal indsamles separat, emballeres og afleveres til deponi.

Container

Indsamling af affald til deponi sker i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald.

Vi indsamler typisk affald til deponi i:

Behandling af affald til deponi

Affald til deponi bortskaffes til miljøgodkendt deponi.

Download

Du kan downloade følgende dokumenter

Sorteringsvejledning

Få et overblik over korrekt sortering

Sorting guide

Overview of correct sorting

Kundeservice

... jeg sidder klar til at hjælpe dig videre

Skriv her
Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her