Partikelfilteraffald

Partikelfilteraffald - Affald fra partikelfiltre og emballage

Affaldstype

Partikelfilteraffald er:

  • Kasserede partikelfiltre fra køretøjer,
  • Tomme eller delvis tomme emballager som har indeholdt partikelfiltrevæske
  • Aftørringsklude

Container

Indsamling af partikelfilteraffald sker i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald.

Vi indsamler typisk partikelfilteraffald i:

Behandling

Partikelaffald modtages på vores anlæg, hvor det omlæsses og efterfølgende sendes til nyttiggørelse, f.eks. procesvarme eller strømproduktion, på godkendt behandlingsanlæg.

Download

Du kan downloade sorteringsvejledningen

Sorteringsvejledning

Få et overblik over korrekt sortering

Sorting guide

Overview of correct sorting

Kundeservice

Farligt affald - afhentning og spørgsmål - Ring nu

97 12 18 00

Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her