FKSSlamson A/S

FKSSlamson er pr. 1. januar 2023 fusioneret ind i Marius Pedersen A/S

I maj 2020 indgik Marius Pedersen A/S aftale om køb af aktierne i FKSSlamson A/S.

Pr. 1. januar 2023 er selskabet fusioneret ind i Marius Pedersen A/S, og aktiviteterne fortsætter uændret under navnet Division FKSSlamson.

Division FKSSlamson har - med udgangspunkt fra Fyn - 15 afdelinger rundt i Danmark og beskæftiger ca. 170 medarbejdere. Virksomheden er førende specialist inden for kloakservice med ekspertise i slamsugning, TV-inspektion og kloak-/ledningsreparationer for offentlige, private og erhvervskunder.

Se mere på www.fksslamson.dk 

Marius Pedersen A/S har, som en del af et omfattende produktprogram inden for affalds- og genanvendelsesindustrien, også landsdækkende aktiviteter inden for slamsugning og tanktransporter for både offentlige kunder såvel som industri- og erhvervskunder.