FKSSlamson A/S

Marius Pedersen A/S og FKSSlamson A/S har i maj 2020 indgået aftale om handel

Marius Pedersen A/S og FKSSlamson A/S har indgået aftale om Marius Pedersen A/S’ køb af FKSSlamson A/S.

Købet indebærer, at Marius Pedersen A/S overtager 100% af aktierne. 

FKSSlamson A/S har med udgangspunkt fra Fyn, i dag 9 afdelinger rundt i Danmark samt ca. 170 medarbejdere. Virksomheden er førende specialist inden for kloakservice med ekspertise i slamsugning, TV-inspektion og kloak-/ledningsreparationer for offentlige, private og erhvervskunder.

Marius Pedersen A/S har, som en del af et omfattende produktprogram inden for affalds- og genanvendelsesindustrien, også landsdækkende aktiviteter inden for slamsugning og tanktransporter for både offentlige kunder såvel som industri- og erhvervskunder.