Uorganisk surt affald i småemballager

Uorganisk surt affald i småemballager

Affaldstype

Uorganisk surt affald i småemballager er:

  • Saltsyre
  • Svovlsyre
  • Øvrige sure uorganiske produkter i småemballager under 25 liter

Container

Indsamling af uorganisk surt affald i småemballager sker i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald.

Vi indsamler typisk uorganisk surt affald i:

Behandling

Uorganisk surt affald i småemballager modtages på vores anlæg, hvor det omlæsses og efterfølgende sendes til nyttiggørelse, f.eks. procesvarme eller strømproduktion, på godkendt behandlingsanlæg.

Download

Du kan downloade sorteringsvejledningen

Uorganisk surt affald i småemballager sorteringsvejledning

Kundeservice

Farligt affald - afhentning og spørgsmål - Ring nu

97 12 18 00

Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her