Elektronikaffald, blandet høj kvalitet

Blandet elektronikaffald af høj kvalitet

Affaldstype

Elektronikaffald af blandet høj kvalitet er kasseret IT-, tele- og kommunikationsudstyr.

OBS!
Du må IKKE blande monitorer, Tv-apparater og fladskærme sammen med denne type affald.

Elektronikaffald af blandet høj kvalitet stammer typisk fra virksomheder, husholdninger og producenter af elektroniske produkter. Produktet er karakteriseret ved at indeholde computere, telefoner m.v., der indeholder en del print og typisk er forsynet med strøm fra lysnet eller batterier.

Container

Indsamling af elektronikaffald af blandet høj kvalitet sker med forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald.

Vi indsamler typisk elektronikaffald i:

Behandling af blandet elektronikaffald af høj kvalitet

Elektronikaffald af blandet høj kvalitet modtages på vores anlæg, hvor det kontrolleres. Efterfølgende foretages en grovsortering, hvor metaller, plast og andet ikke elektronisk udstyr sorteres fra.

Herefter slutbehandles elektronikaffaldet efter gældende lovgivning for WEEE-affald.

Download

Du kan downloade følgende dokumenter

Sorteringsvejledning

Få et overblik over korrekt sortering

Sorting guide

Overview of correct sorting

Kundeservice

... jeg sidder klar til at hjælpe dig videre

Skriv her
Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her