Affaldsmæglere

Syv gode råd inden du overvejer at samarbejde med en affaldsmægler

Hos Marius Pedersen A/S ønsker vi - i tråd med vores værdier - at være den troværdige og værdiskabende samarbejdspartner i en åben dialog med vores kunder. Vi mener nemlig, at håndtering af din virksomheds affalds- og restprodukter er en tillidssag. Det er desuden vores erfaring, at det indledende fælles ”benarbejde”, danner grundlag for et stærkt og langvarigt samarbejde.

Vi afgiver derfor altid tilbud direkte til vores kunder og takker nej til at give bud til/via affaldsmæglere. Med andre ord: vi ønsker et direkte og tæt samarbejde med vores kunder uden fordyrende mellemled.

Overvejer du at indgå et samarbejde med en affaldsmægler, så anbefaler vi, at du overvejer følgende:

  1. Ydelsen du betaler for hos en affaldsmægler, er allerede tilgængelig hos din nuværende samarbejdspartner - uden yderligere omkostninger
  2. Den viden, som din eksisterende samarbejdspartner har opbygget sammen med dig/din virksomhed gennem et længere samarbejdsforhold, kan ikke overføres til en affaldsmægler på få timer
  3. Det kræver indsigt i virksomhedens produktion at sætte affaldsflow og behov ind i en sammenhæng – det kan ikke aflæses i et regneark, men sker i et tæt samarbejde med professionelle operatører som Marius Pedersen A/S
  4. Din samarbejdspartner kender dit behov. Kontakt os derfor gerne hvis du er i tvivl om noget, eller hvis der er ændringer i din produktion/forretning. Vi foretager gerne en ny gennemgang af din virksomheds behov og kommer med forslag til en tilpasset løsning… uden beregning af konsulenttid
  5. Den direkte kommunikation mellem kunde og samarbejdspartner er hurtigst, billigst og med sandsynlighed for færrest fejl i alle faser. Det er en selvskreven regel, at mellemled er et fordyrende led… det gælder også en affaldsmægler
  6. Det er vores erfaring, at affaldsmæglere ofte foreslår en ny containerløsning ud fra en skrivebordsløsning udarbejdet på baggrund af udleverede fakturaer, som på papiret viser en besparelse. Desværre viser det sig alt for ofte, at løsningen ikke er realiserbar i virkeligheden, og ikke matcher kundens behov
  7. Vær opmærksom på urealistiske vilkår i tilbuddet. Virksomhedens affaldsfraktioner med positiv værdi anses ofte fejlagtigt for at være af bedste genanvendelseskvalitet afregnet til højeste historiske spotpris og uden kendskab til de faktiske forhold i virksomhedens affaldsflow. Det betyder, at der sættes urealistiske forventninger til et tilbud, der viser udokumenterede og uopnåelige besparelser

Vi ser frem til et tæt og langvarigt direkte samarbejde med vores kunder, der tager afsæt i kundernes behov over tid, og som bygger på et samarbejde med åbenhed og gennemsigtighed.