Sikkerhedsregler

Vores arbejdsmiljøarbejde handler ikke kun om at overholde den gældende lovgivning, men også om et højt niveau, når det gælder sikkerhed og sundhed for alle ansatte. Derfor har vi bl.a. udarbejdet en række procedurer og instruktioner for korrekt adfærd omkring sikkerhed.

Det er samtidig centralt i vores arbejde, at den enkelte medarbejder selv har og tager medansvaret for at opretholde den størst mulige sikkerhed på vores fælles arbejdsplads. Hver enkelt medarbejder er således medansvarlig for egen sikkerhed.

Sikkerhedshåndbog
Vi har samlet de overordnede retningslinjer for et velfungerende sikkerhedsarbejde i vores arbejdsmiljøhåndbog. Håndbogen redegør for de gældende regler på området og beskriver vores egne instruktioner for arbejdet.

Sikkerhedsinstruktioner
Som supplement til arbejdsmiljøhåndbogen er der for en del af vores arbejdsopgaver udarbejdet sikkerhedsinstruktioner. Disse består af skriftlige instruktioner og videoinstruktioner og er specielt udarbejdet for de arbejdsfunktioner og opgaver, der er forbundet med særlige risici, eller hvor medarbejderne er beskæftiget ved selvkørende maskiner.

Sikkerhedsinstruktionerne indeholder en detaljeret gennemgang af de sikkerhedsforhold, som vores ansatte skal være bekendt med, når han eller hun udfører det daglige arbejde.

Arbejdsbeskrivelser
Vi har udarbejdet arbejdsbeskrivelser for samtlige medarbejdere, der enten er beskæftiget med indsamling af affald i virksomhedens kørende materiel eller er ansat på vores sorterings- og forbehandlingsanlæg.

Beskrivelserne indeholder en oversigt over de væsentligste sikkerhedsmæssige risici, som medarbejdere skal være opmærksomme på. Arbejdsbeskrivelser er en del af disse medarbejderes ansættelsesaftale.