Printplader, blandet

Genanvendelse af printplade affald

Affaldstype

Printplader, blandet, findes i mange elektroniske apparater. De stammer typisk fra virksomheder i datakommunikations- og elektronikbranchen.

Printplader er attraktive som genanvendeligt affald, da de indeholder ædelmetaller.

Container

Indsamling af printplader, blandet sker med forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald.

Vi indsamler typisk printplader i:

Behandling af printplader til affald - blandet

Printpladerne modtages på vores anlæg, hvor de kontrolleres og efterfølgende foretages en finsortering. Eventuelle fremmedelementer frasorteres.

Herefter afsættes printpladerne til miljøgodkendt oparbejdningsanlæg, der udvinder ædelmetallerne.

Download

Du kan downloade følgende dokumenter

Sorteringsvejledning

Få et overblik over korrekt sortering

Sorting guide

Overview of correct sorting

Kundeservice

... jeg sidder klar til at hjælpe dig videre

Skriv her
Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her