Farligt affald - Division Special Affald

Division Special Affald (DSA) er specialist i håndtering af farligt affald og kan håndtere de fleste affaldstyper inden for området. Affaldet afsættes til miljøgodkendte anlæg, og vi lægger vægt på, at så stor en andel som muligt går til genanvendelse.


Airbags og selestrammere

Airbags er både ikke udløste airbags og selestrammere fra biler.

Akkumulatorer

Akkumulatorer er alle former for akkumulatorer.

Blandede småbatterier

Blandede småbatterier er batterier fra elektroniske apparater f.eks.: Batterier til bærbær pc ...

Blandet laboratorieaffald

Blandet laboratorieaffald er alle typer laboratorieaffald i småemballager - max 1 liter eller kg

Blandet malingsaffald

Blandet malingsaffald er f.eks. Malingsprodukter Emballage fra maling Emballage fra trykfarve ...

Brandslukkere

Ildslukkere er: Pulverslukkere Skumslukkere Kulsyreslukkere Vandslukkere

Bremsebakker, bremseklodser og koblingsnav

Bremse- og koblingsdele er blandt andet: Bremseklodser Bremsebakker Koblingsnav

Bremsevæske

Bremsevæske er bremsevæske fra biler.

Emballager fra håndsprit

Corona-situationen har skabt et stort behov for anvendelse af håndsprit. På grund af det høje...

Fast olieholdigt affald

Fast olie-affald kan f.eks. være: Tom olie-emballage Filtre fra undervognshal Olieholdigt...

Fast organisk/kemisk affald

Fast organisk-kemisk affald er blandt andet: Emballage fra maling Fugemasse patroner Emballage fra trykfarver ...

Filterkager

Filterkager - Kontakt Division Special Affald på telefon 97 12 18 00.

Fremkaldervæske

Fremkaldervæske er væske der typisk stammer fra trykkeribranchen.

Gasflasker

Gasflasker er: Flaskegas Propangas Butangas LPG-gas

Gaspatroner

Gaspatroner er: Engangs gaspatroner Weber gaspatroner Camping gaspatroner

Gødningsrester

Gødningsrester er: Alle typer kunstgødning Blomstergødning Gødningskalk

Hydraulikslanger

Hydraulikslanger er alle typer hydraulikslanger.

Kølervæske

Kølervæske er den væske, der anvendes i forbrændingsmotorer til at fordele varme....

Kviksølvholdige lyskilder, rør - OVER 60 cm

Kviksølvholdige lyskilder, rør - over 60 cm består f.eks. af: Lysstofrør ...

Kviksølvholdige lyskilder - UNDER 60 cm

Kviksølvholdige lyskilder under 60 cm består f.eks. af: Lysstofrør LED-rør Aller...

Lightere

Lightere er alle typer engangslightere.

Lithium batterier

Alle lithium batterier - f.eks. cykelbatterier, batterier fra løbehjul, boremaskiner etc. max. 40 cm

Lithium batterier, beskadigede

Alle beskadigede lithium batterier - f.eks. cykelbatterier, batterier fra løbehjul, boremaskiner etc.

Malingsaffald, vandbaseret

Malingsaffald, vandbaseret består f.eks. af: Vandbaserede malingsprodukter Emballager fra vandbaseret...

Malingspulver

Malingspulver er: Pulvermaling Malingsslibestøv

Malingsspildevand

Malingsspildevand er skyllevand fra malerprocesser, fugtevand fra trykkerier samt øvrigt organisk kemisk...

Medicinaffald

Medicinaffald er alle typer medicinrester.

Metalstøv/Slibestøv

Metalstøv/Slibestøv stammer fra slibeprocesser.

Olie-emulsioner

Olie-emulsioner er blandt andet: Olie-/vand blandinger indeholdende: Syntetiske olier Mineralske olier Bore-...

Oliefiltre

Olie- og brændstoffiltre er alle filtre, der primært er udført i metal.

Opløsningsmidler i småemballager

Opløsningsmidler i småemballager er blandt andet: Emballage fra håndsprit evt. med rester af...

Organiske opløsningsmidler

Organiske opløsningsmidler er blandt andet: Fortynder Sprit Benzin Diesel

Oxiderende stoffer, faste

Oxiderende stoffer, faste - Kontakt Division Special Affald på 97 12 18 00.

Partikelfilteraffald

Partikelfilteraffald er: Kasserede partikelfiltre fra køretøjer, Tomme eller delvis tomme...

Pesticidaffald

Pesticidaffald er: Ukrudtsmidler Insektmidler Svampemidler Rottegift Myregift

Renseriaffald, pumpbart

Renseriaffald, pumpbart er: Pumpbart perchlorethyl

Spildolie

Spildolie må indeholde: Mineralske, ikke-chlorerede hydraulikolier Mineralske, ikke-chlorerede motor-,...

Spraydåser

Spraydåser er alle typer spraydåser uanset indhold.

Uorganisk affald, ikke pumpbart

Uorganisk affald (ikke pumpbart) er: Kaustisk soda (fast) Øvrige uorganiske ikke pumpbare produkter

Uorganisk basisk affald i småemballager

Uorganisk basisk affald i småemballager er: Natruimhydroxid Salmiakspiritus Natronlud Andre basiske...

Uorganisk surt affald i småemballager

Uorganisk surt affald i småemballager er: Saltsyre Svovlsyre Øvrige sure uorganiske produkter i...

Vandbaseret organisk/kemisk affald

Vandbaseret organisk kemisk affald er f.eks. Vandbaseret maling Øvrigt vandbaseret organisk kemisk affald

Vand fra bremsevasker

Vand fra bremsevasker er det spildvand, der fremkommer ved bremsevask af biler.

Kundeservice

Farligt affald - afhentning og spørgsmål - Ring nu

97 12 18 00

Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her