Elektronikaffald, fladskærme

Genanvendelse af fladskærme

Affaldstype

Elektronikaffald, fladskærme, er kasserede fladskærme fra TV og pc’ere.

De kasserede fladskærme stammer typisk fra virksomheder og husholdninger. Vi behandler produktet særskilt i henhold til WEEE, da fladskærme indeholder en blyholdig belægning, der kræver speciel behandling, når disse forarbejdes til genanvendelse.

Container

Indsamling af fladskærme sker med forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald.

Vi indsamler typisk fladskærme i:

Behandling elektronikaffald - fladskærme

Fladskærmene modtages på vores anlæg, hvor de kontrolleres. Efterfølgende foretages en grovsortering, hvor metaller, plast og andet ikke elektronisk udstyr sorteres fra.

Herefter slutbehandles produktet efter gældende lovgivning for WEEE-affald.

Download

Du kan downloade følgende dokumenter

Sorteringsvejledning

Få et overblik over korrekt sortering

Sorting guide

Overview of correct sorting

Kundeservice

... jeg sidder klar til at hjælpe dig videre

Skriv her
Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her