Elektronikaffald, skærme

Genanvendelse af skærme med billedrør

Affaldstype

Elektronikaffald, skærme med billedrør er monitorer og Tv-apparater.

Skærme med billedrør stammer typisk fra virksomheder og husholdninger. Produktet behandles særskilt, da skærme indeholder en blyholdig belægning, der kræver speciel behandling, når disse forarbejdes til genanvendelse.

Container

Indsamling af skærme med billedrør sker med forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald.

Vi indsamler typisk skærme med billedrør i:

Behandling af billedør til affald

Skærme med billedrør modtages på vores anlæg, hvor det kontrolleres. Efterfølgende foretages en grovsortering, hvor metaller, plast og andet ikke elektronisk udstyr sorteres fra.

Herefter slutbehandles elektronikaffaldet efter gældende lovgivning for WEEE-affald.

Download

Du kan downloade følgende dokumenter

Sorteringsvejledning

Få et overblik over korrekt sortering

Sorting guide

Overview of correct sorting

Kundeservice

... jeg sidder klar til at hjælpe dig videre

Skriv her
Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her