Emballager fra håndsprit

Hydraulikslanger

Affaldstype

Corona-situationen har skabt et stort behov for anvendelse af håndsprit.
På grund af det høje indhold af ethanol er håndsprit meget brandfarligt.

Selv mindre rester af håndsprit i tomme emballager kan antændes.
Derfor skal tomme emballager fra håndsprit bortskaffes som farligt affald.

Container

Indsamling af emballager fra håndsprit sker i en af nedenstående beholdertyper:

Beholdere/dunke med restindhold af håndsprit
Tømte beholdere/dunke, der har indeholdt håndsprit

OBS: skal pakkes lag på lag i UN godkendte spændelågsfade med Perligran (absorberingsmateriale)

Tømte beholdere/dunke, der har indeholdt håndsprit
OBS: emballagen SKAL være helt tømt

Behandling

Tomme emballager fra håndsprit sendes til behandling på miljøgodkendt behandlingsanlæg.

Download

Du kan downloade sorteringsvejledningen

Emballager fra håndsprit sorteringsvejledning

Kundeservice

Farligt affald - afhentning og spørgsmål - Ring nu

97 12 18 00

Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her