Emballager fra håndsprit

Hydraulikslanger

Affaldstype

Corona-situationen har skabt et stort behov for anvendelse af håndsprit.
På grund af det høje indhold af ethanol er håndsprit meget brandfarligt.

Selv mindre rester af håndsprit i tomme emballager kan antændes.
Derfor skal tomme emballager fra håndsprit bortskaffes som farligt affald.

Container

Indsamling af emballager fra håndsprit sker i en af nedenstående beholdertyper:

Beholdere/dunke med restindhold af håndsprit
Tømte beholdere/dunke, der har indeholdt håndsprit

OBS: skal pakkes lag på lag i UN godkendte spændelågsfade med Perligran (absorberingsmateriale)

Tømte beholdere/dunke, der har indeholdt håndsprit
OBS: emballagen SKAL være helt tømt

Behandling

Tomme emballager fra håndsprit sendes til behandling på miljøgodkendt behandlingsanlæg.

Download

Du kan downloade sorteringsvejledningen

Sorteringsvejledning

Få et overblik over korrekt sortering

Sorting guide

Overview of correct sorting

Kundeservice

Farligt affald - afhentning og spørgsmål - Ring nu

97 12 18 00

Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her