Sygehus koncept

Vi har udviklet et unikt indsamlingssystem til affald fra sygehuse, læger, apoteker, plejehjem, etc.

Indsamlingssystemet er bygget op som et modulsystem, der sikrer effektiv håndtering, emballering og efterfølgende transport til godkendte behandlingsanlæg.

Vi råder over specialbyggede biler, der sikrer effektiv logistik og indsamling, som er tilpasset vores emballager.

Alle relevante emballager er UN-godkendte og overholder således reglerne for håndtering af klinisk risikoaffald (ADR regler). 

Emballagerne er engangsemballager, som pakkes og lukkes direkte på opsamlingsstedet. Dette sikrer et godt arbejdsmiljø og mindst mulig smittefare.

Vi har stor erfaring og ekspertise i vejledning af korrekt pakning og mærkning af affaldet samt udfyldelse af transportdokumenter.

 

Sygehus koncept - klinisk risikoaffald 

Entreprise-afdeling

Kontakt afdelingen her

Kontakt