Bæredygtigt biokompostanlæg - omdan dit slam til biogødning

På biokompostanlægget i Agerskov modtager vi årligt op til 60.000 tons spildevandsslam. Vi omdanner det til værdifuld biogødning til danske landmænd og arbejder på at udnytte ressourcerne maksimalt.

I Agerskov ligger et af Danmarks største biokompostanlæg, i daglig tale kaldet ”slamhotellet". Anlægget er etableret af Simon Moos A/S Entrepriser og blev d. 19. maj 2021 overtaget af Marius Pedersen A/S. På anlægget i Agerskov i Sønderjylland modtager vi spildevandsslam og blander det med have-parkaffald, som er neddelt, sigtet og sorteret. Den bedste fraktion indgår i vores biokompostblandinger, som efter endt kompostering ender som biogødning og jordforbedringsmiddel på danske marker.

Biokompostanlæg udmærker sig ved, at genanvendelse og klimamæssige hensyn sættes i højsædet. Ud over at slammet genanvendes, udnyttes vandet fra afvandingsprocessen til i anlæggets pilerensningsanlæg, som er ét af Danmarks største. Pilerensningsanlægget er et lukket, miljøvenligt system, som desuden giver et output, ved at pilen høstes og knuses til kompost, som bruges i biokompostblandingerne. Endelig samles regnvand op og benyttes som spulingsvand i egne køretøjer og til at rengøringsvand på anlægget i Agerskov.

  • Vi modtager og håndterer alle typer af slam
  • Vi giver god rådgivning til både landmænd og forsyninger
  • Vores biokomposthotel er overdækket for optimal håndtering af slam og kompost

Kontakt:

Biokompostanlæg Agerskov

Vestagervej 2

6534 Agerskov

Driftsleder Tommy Nissen, mobil 40 15 56 80