Bæredygtigt biokompostanlæg - omdan dit slam til biogødning

På biokompostanlægget i Agerskov modtager vi årligt op til 60.000 tons spildevandsslam. Vi omdanner det til værdifuld biogødning til danske landmænd og arbejder på at udnytte ressourcerne maksimalt.

I Agerskov ligger et af Danmarks største biokompostanlæg, i daglig tale kaldet ”slamhotellet". Anlægget er etableret af Simon Moos A/S Entrepriser og blev d. 19. maj 2021 overtaget af Marius Pedersen A/S. På anlægget i Agerskov i Sønderjylland modtager vi spildevandsslam og blander det med have-parkaffald, som er neddelt, sigtet og sorteret. Den bedste fraktion indgår i vores biokompostblandinger, som efter endt kompostering ender som biogødning og jordforbedringsmiddel på danske marker.

Biokompostanlæg udmærker sig ved, at genanvendelse og klimamæssige hensyn sættes i højsædet. Udover at slammet genanvendes, udnyttes vandet fra afvandingsprocessen til anlæggets pilerensningsanlæg, som er ét af Danmarks største. Pilerensningsanlægget er et lukket, miljøvenligt system, som desuden giver et output, ved at pilen høstes og knuses til kompost, der anvendes i biokompostblandingerne. Endelig opsamles regnvand og benyttes som spulingsvand i egne køretøjer samt til rengøringsvand på anlægget.

  • Vi modtager og håndterer alle typer af slam
  • Vi giver god rådgivning til både landmænd og forsyninger
  • Vores biokomposthotel er overdækket for optimal håndtering af slam og kompost

Se filmen Agerskov Biokompostanlæg

Kontakt:

Biokompostanlæg Agerskov

Vestagervej 2

6534 Agerskov

Driftsleder Tommy Nissen, mobil 40 15 56 80