Brancheforeninger

Med henblik på at yde indflydelse på rammevilkårene for affaldsbranchen er Marius Pedersen A/S aktivt engageret i følgende brancheforeninger: 

Affalds- og Ressourceindustrien (ARI)
ARI er foreningen for virksomheder, der har professionel håndtering af affald som primær aktivitet. Foreningen arbejder for rammevilkår, der øger virksomhedernes markedsmuligheder og styrker deres omdømme. Affald skal markedsgøres, så nye behandlingsmetoder til effektiv genanvendelse af affald kan udvikles i private virksomheder.

Tillidshverv ARI
Salgs- og marketingdirektør Jeanett Vikkelsøe, medlem af bestyrelsen

Læs mere om ARI her 

DAKOFA
Dansk Kompetencecenter for Affald (DAKOFA) er en selvejende medlemsorganisation og kompetencecenter for hele den danske affalds- og ressourcesektor. DAKOFAs opgave er at ruste den danske affalds- og ressourcesektor til at navigere i et dynamisk samfund og i en globaliseret verden.

Læs mere om Dakofa her

DI – Dansk Industri
DI er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for omkring 10.000 virksomheder i Danmark. DI arbejder for at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne og vilkår for derigennem at sikre vækst og velfærd i Danmark.

Tillidshverv, Dansk Industri
Salgs- og marketingdirektør Jeanett Vikkelsøe, medlem af DI's Affalds- og ressourceudvalg samt medlem af DI's Affaldspanel

Læs mere om DI her

ATL
ATL er en forening for arbejdsgivere, der driver vognmands-, transport- og logistikvirksomhed. Gennem godt samarbejde og fælles optræden opnår medlemmerne arbejdsbetingelser og udviklingsmuligheder, der sætter dem i stand til at være rel="noopener noreferrer" konkurrencedygtige og lønsomme. 

Læs mere om ATL her