Databehandleraftale eller årlig redegørelse

Databehandleraftale

Marius Pedersen A/S tilbyder makulering og destruktion af fortroligt materiale.
I de tilfælde, hvor det fortrolige materiale indeholder personoplysninger, indgås en databehandleraftale.
For at modtage en databehandleraftale klar til underskrift via mail, så udfyld nedenstående felter, markér feltet ”Databehandleraftale” og tryk ”Send”.

Årlig redegørelse

Har du indgået en databehandleraftale med Marius Pedersen A/S, kan du rekvirere den seneste årlige redegørelse. Redegørelsen er tilgængelig ultimo januar.
(Yderligere forklaring om redegørelsen fremgår af pkt. 7.2. i databehandleraftalen)
For at modtage redegørelsen på mail, så udfyld nedenstående felter, markér feltet ”Årlig redegørelse” og tryk ”Send”.

*
*
*
*
*
*
*
Dokumenttype

*

Persondataforordningen

Den nye Persondataforordning trådte i kraft d. 25. maj 2018

Persondataforordningen stiller høje krav til sikkerheden om behandling af såvel almindelige som følsomme personoplysninger. Behandler du personoplysninger om f.eks. ansatte og kunder, og har du behov for at få fortrolige dokumenter eller digitale medier med persondata som ansøgninger, lønsedler, kontrakter etc. makuleret eller destrueret på sikker vis? 

Så vælg en makuleringsløsning fra Marius Pedersen A/S, derved sikrer du, at personoplysningerne bliver bortskaffet på sikker vis og samtidig minimeres risikoen for dataophobning og databrud.

Vi skaffer fortrolige oplysninger af vejen ...og vi har helt sikkert en løsning, der passer til din virksomhed
Marius Pedersen A/S tilbyder to forskellige løsninger - mobil makulering og central makulering. For begge løsninger gælder, at vi leverer 2- eller 4-hjulede aflåste beholdere til opsamling af dine fortrolige dokumenter - det sikrer tryghed og sikkerhed!

Vi garanterer, at SIKKERHEDEN er i top og:

  • Makuleringen udføres i størst mulig overensstemmelse med standarderne DIN 66399 og DS/EN 15713

  • Vores ansvarsbevidste chauffører er sikkerhedsgodkendte

  • Det makulerede papir håndteres miljørigtigt og sendes til genanvendelse      

Se beskrivelse af sikkerhedsforanstaltninger.

Kontakt os på telefon 70 13 40 40 …hvis du har brug for en makuleringsløsning.

Vores miljøkonsulenter kommer også gerne forbi til et generelt ”sikkerhedstjek”. Her finder du din lokale miljøkonsulent.

Mobil makulering
Den specialudrustede makuleringsbil kommer forbi, og selve makuleringsprocessen foregår direkte på din virksomheds adresse. Der er mulighed for at overvære selve makulerings-
processen på en skærm i bilen.

Central makulering
Når den opstillede beholder er fyldt kontaktes Marius Pedersen A/S for aftale om afhentning. Beholderne forbliver låst under transporten til makuleringsanlægget.

Uanset hvilken løsning du vælger, garanterer vi, at det fortrolige materiale opbevares sikkert, fra vi afhenter den aflåste container på virksomhedens adresse, til makulering eller destruktion har fundet sted.

For at opnå tryghed og sikkerhed indsamles det fortrolige materiale i en container med hængelås. I anviser selv, hvor containeren står sikkert hos jer og i henhold til jeres interne sikkerhedsprocedurer.

Makuleringen udføres i størst mulig overensstemmelse med standarderne DIN 66399 og DS/EN 15713, og interne procedurer er udarbejdet, så de afspejler relevante krav fra begge standarder.

Marius Pedersen A/S er databehandler

Sletning er en behandling af personoplysninger i persondataretlig forstand. Når du beder Marius Pedersen A/S sørge for sikker makulering eller destruktion af materiale indeholdende personoplysninger, behandler vi oplysninger på dine vegne. Derfor er Marius Pedersen A/S databehandler i relation til dig som kunde for så vidt angår makulering og destruktion.

Marius Pedersen A/S tager sit databehandleransvar meget seriøst, og vi er bevidste om det store ansvar, det er at få overladt de personoplysninger, du som dataansvarlig er forpligtet til at passe på. Vi er bl.a. ISO 9001 certificeret og makulering samt destruktion udføres i størst mulig overensstemmelse med standarderne DIN 66399 og DS/EN 15713. Derudover er der udarbejdet interne procedurer, der afspejler relevante krav fra begge standarder. 

Databehandleraftale

Når du overlader fortroligt materiale, der kan indeholde personoplysninger, til makulering eller destruktion hos Marius Pedersen A/S, skal du igennem en databehandleraftale sikre, at kravene til sikkerhed ved slutbehandling overholdes.

Ved indgåelse af en makuleringsaftale med Marius Pedersen A/S indgås derfor samtidig en databehandleraftale. Aftalen er udarbejdet i samråd med vores juridiske rådgiver og tager udgangspunkt i det servicekoncept, Marius Pedersen A/S tilbyder, samt de forpligtigelser den dataansvarlige og databehandler er pålagt i henhold til Persondataforordningen.

  


Kundeservice

... jeg sidder klar til at hjælpe dig videre

Skriv her
Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her