Arbejdsmiljø og sikkerhed

Målet med vores gennemgribende sikkerhedsarbejde er flere ting, blandt andet:

  • at vi i alle dele af vores arbejde sikrer, at vores medarbejdere kan udføre deres arbejde uden at komme til skade
  • at alle medarbejdere efter endt arbejdsdag kan holde fyraften med både helbred og humør i behold

Arbejdsmiljø og sikkerhed er en naturlig del af vores hverdag. Vi sikrer, at vores aktiviteter er tilpasset den enkelte medarbejder samt gældende lovgivning på arbejdsmiljøområdet.

Grundtanken for vores sikkerhedsarbejde er, at fælles værdier og holdninger skal skabe forståelse for den gode sikkerhed i arbejdet og understøtte vores ønskede kultur på området. Herved sikres det, at alle medarbejdere deltager i den løbende forebyggende indsats for et godt arbejdsmiljø.

Det øvrige mere specifikke sikkerhedsarbejde vedr. implementering af ny lovgivning i vores daglige drift, udarbejdelse af sikkerhedsinstruktioner og efterfølgende implementering af disse udføres i et samarbejde mellem de lokale arbejdsmiljøgrupper, arbejdsmiljøudvalget og virksomhedens ledelse.

Alle vores medarbejdere er repræsenteret af en lokal medarbejdervalgt arbejdsmiljørepræsentant. Han eller hun står til rådighed med viden og svar i det daglige, når det gælder spørgsmål om arbejdsmiljø og sikkerhed. Det samme gør den nærmeste arbejdsleder og virksomhedens centrale sikkerhedsledelse.

Se vores Arbejdsmiljøpolitik her.