Træ, blandet A2

Træ, blandet A2

Affaldstype

Blandet træ er typisk naturrent eller mekanisk bearbejdet, kasseret træ, f.eks.

  • Emballagetræ
  • Køkkenelementer
  • Maskinkasser
  • Paller
  • Rent nedbrydningstømmer
  • Spånplader
  • Krydsfinerplader

Blandet træ stammer typisk fra renoveringsprojekter, tømrervirksomheder, byggepladser og kommunale genbrugsstationer.

OBS!

Træet skal være tørt (max. 30% fugtindhold) fri for råd, skimmel og mug. Kan/må indeholde mindre fremmedlegemer f.eks. søm/skruer, aluminium, beslag og ikke magnetiserbart metal m.m. Opbevaring skal ske på befæstet areal eller i containere, så træet ikke sammenblandes med sand, sten og jord.

Container

Indsamling af blandet træ sker i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald.

Vi indsamler typisk blandet træ i:

Behandling

Det blandede træ modtages på Marius Pedersen A/S’ anlæg, hvor det kontrolleres før evt. efterfølgende finsortering. Evt. fejlanbragt affald som f.eks. papir, pap og plast frasorteres.

Herefter bliver produktet læsset i containere og afsat til genanvendelse.

Download

Du kan downloade følgende dokumenter

Sorteringsvejledning

Få et overblik over korrekt sortering

Sorting guide

Overview of correct sorting

Kundeservice

... jeg sidder klar til at hjælpe dig videre

Skriv her
Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her