Miljøarbejde

Der er brug for en høj grad af fleksibilitet og omstillingsparathed i driften i vores afdelinger. Vores driftsaktiviteter ændres løbende i takt med bl.a.: 

  • ændrede kundeforespørgsler
  • nye kunderelationer og –behov
  • ny lovgivning

De faste anlæg for omlastning, sortering og forbehandling af affaldsfraktioner, der anvendes i vores afdelinger, undergår på samme måde en løbende forandring. Fælles for alle vores anlæg er, at de er underlagt kravet om miljøgodkendelse af aktiviteterne, og alle vores anlæg har derfor en miljøgodkendelse. 

God dialog med lokale tilsynsmyndigheder
Det er vigtigt for os, at vores gældende godkendelser stemmer overens med vores aktuelle drift. Vi har vilkår, der gør det muligt løbende at udvikle vores forretning, og vi sætter, som ansvarlig virksomhed, en ære i en god og åben dialog omkring disse vilkår med vores lokale tilsynsmyndigheder.

På forkant med udviklingen
Vi forsøger til stadighed at være på forkant med udviklingen, når det gælder ændringer i forretning og lovgivning med betydning for vores daglige drift. Derfor evaluerer vi løbende (minimum hvert halve år) de lokale vilkår og driftsforhold i samtlige afdelinger. Vi har systematiseret og forankret evalueringen i vores certificerede miljøledelsessystem.