Husstandsindsamling

Miljøministerens ressourcestrategi ”Danmark uden affald” (2013) sætter øget fokus på de mange ressourcer, som husstandens affald repræsenterer.

Hvor der tidligere kun var én affaldsspand til husstandens affald, så vil vi i de næste 5 år se flere løsninger for husstanden til at kunne sortere værdifuldt affald ud af det affald, som før blot blev forbrændt - f.eks.

  • organisk dagrenovation
  • papir
  • glas
  • metal

Vi har et indgående kendskab til fordele og udfordringer ved forskellige opsamlingssystemer (kasser, sække, spande, containere) og indsamlingssystemer (et-kammer-bil, fler-kammerbil, vægtordning etc), gennem de mange forskellige kontrakter vi igennem tiden har serviceret.

Samtidig har vi erfaring fra vores sorteringsanlæg med de krav til affaldsressourcerne, som markedet for sekundære råstoffer stiller for, at affaldsressourcerne kan genanvendes. Den viden stiller vi til rådighed for vores kunder.

Vi har afprøvet mange løsninger - f.eks.

  • implementeret chipregistrering på beholdere
  • indført GPS-styret rutesystem i indsamlingsbiler
  • udviklet borgerorienterede IT-løsninger
  • oprettet kundecentre for borgere
  • drevet flerkammerløsninger på både beholdere og lastbiler

Med andre ord har vi bred erfaring med ethvert behov, der opstår inden for husstandsindsamlet affald. 

Husstandsindsamling - offentlige kunder

Entreprise-afdeling

Kontakt afdelingen her

Kontakt