Flamingo, EPS

Plast, EPS

Affaldstype

EPS plast (Ekspanderet Polystyren) er flamingo. EPS plast er mærket med 6 i ”plast-trekanten” og stammer typisk fra emballage- og isoleringsvirksomheder, eller gartneri- og fiskerivirksomhed.

Container

Indsamling af EPS plast sker i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald.

Vi indsamler typisk EPS plast i:

Behandling af plastaffald - EPS

EPS plast køres til vores anlæg, hvor det kontrolleres før evt. efterfølgende finsortering.

Herefter bliver produktet presset i baller og afsat til forbehandling inden endelig afsætning til plastindustrien.

Download

Du kan downloade følgende dokumenter

Sorteringsvejledning

Få et overblik over korrekt sortering

Sorting guide

Overview of correct sorting

Kundeservice

... jeg sidder klar til at hjælpe dig videre

Skriv her
Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her