Fast olieholdigt affald

Faste olieprodukter

Affaldstype

Fast olie-affald kan f.eks. være:

  • Tom olie-emballage
  • Filtre fra undervognshal
  • Olieholdigt opsugningsmateriale
  • Luftfiltre
  • Indsatsfiltre
  • Andet olieholdigt fast affald
  • Tom emballage fra smørefedt
  • Tom emballage fra sprinkler- og kølervæske
  • Kattegrus
  • Smørefedt

Container

Indsamling af fast olie-affald sker i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald.

Vi indsamler typisk fast olie-affald i:

Behandling

Faste olie-affald modtages på vores anlæg, hvor det omlæsses og efterfølgende sendes til nyttiggørelse, f.eks. procesvarme eller strømproduktion, på godkendt behandlingsanlæg.

Download

Du kan downloade sorteringsvejledningen

Sorteringsvejledning

Få et overblik over korrekt sortering

Sorting guide

Overview of correct sorting

Kundeservice

Farligt affald - afhentning og spørgsmål - Ring nu

97 12 18 00

Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her