Fra madaffald til grøn energi - et totalkoncept

Vi indsamler og behandler madaffald fra supermarkeder, fødevareindustrien, storkøkkener, restauranter m.fl.

Marius Pedersen A/S tilbyder et samlet koncept til indsamling og genanvendelse af madaffald med og uden emballage fra fødevareproducenter, dagligvarebutikker, fastfoodrestauranter, storkøkkener, institutioner, hoteller, restauranter, cafeer og kantiner. 

Kontakt os hvis du vil høre mere om vores koncept for madaffald.

Madaffald omfatter eksempelvis kasserede kødvarer, mejeriprodukter, grøntsager, brød, kolonialvarer og madrester - med og uden original emballage. Af hensyn til genanvendelsesprocessen er det vigtigt, at affaldstypen ikke indeholder store mængder yderligere emballage som f.eks.: plastposer, plastsække, plastbakker, plast- og krympefolie, Strapexbånd, tomme konservesdåser og glas m.m.

 

Sådan indsamler vi madaffald

Afhængig af mængden og behovet for tømning kan madaffaldet indsamles i:

Læs mere om vores koncepter for indsamling af madaffald og brugt fritureolie - download nedenstående produktblade

Madaffald uden emballage 

Madaffald med og uden emballage

Brugt fritureolie

Synliggør indsatsen for genanvendelse af madaffald

Som en del af vores koncept får I et certifikat og et klistermærke, der bekræfter, at I har etableret en indsamlingsordning med henblik på øget genanvendelse og bedre udnyttelse af ressourcerne i madaffaldet.

Certifikatet kan f.eks. hænges i receptionsområdet og klistermærket på vinduer, døre eller indgangspartier. På den måde synliggør I overfor omverdenen, at I deltager aktivt for at mindske madspild. Kontakt din lokale miljøkonsulent hvis du vil vide mere om konceptet.

Certifikat for genanvendelse af madaffald

Der er energi i madaffaldet

Det indsamlede madaffald afleveres til miljøgodkendt forbehandlingsanlæg, hvor evt. emballage separeres fra. Herefter forarbejdes det organiske produkt til flydende biomasse. Massen transporteres efterfølgende til biogasanlæg, hvor det genanvendes ved energiudnyttelse og afslutningsvis som jordforbedringsmiddel. Biogassen benyttes til produktion af el og varme. Restproduktet spredes ud på marker, og på den måde kommer næringsstofferne tilbage til naturen, som gødning til nye fødevarer.

Madspild skal begrænses og indgå i en cirkulær genanvendelse.

Cyklus for genanvendelse af madaffald

 

 

 

 

Jeg ved alt om madaffald

... kontakt mig gerne hvis du har spørgsmål

Skriv her