Der er energi i madaffald

Uanset hvilken type madaffald din virksomhed har, kan Marius Pedersen A/S tilbyde en bæredygtig løsning, der passer til dine pladsforhold og volumen.

Find din løsning her

Marius Pedersen A/S kan håndtere det rene madaffald fra storkøkkener, restauranter, kantiner m.fl. og madaffald i original emballage fra detailhandlen samt brugt fritureolie.

Derudover kan vi også tømme din fedtudskiller. Opsamling af madaffald og brugt fritureolie kan ske indenfor, direkte i køkkenet, eller i materiel placeret udenfor.

Dine fordele

•                     Afhentning tilpasset dit behov

•                     Afhentning til aftalt tid

•                     Fleksibel løsning tilpasset affaldsmængde og pladsforhold

•                     Altid rengjort materiel

•                     Synliggør din indsats mod madspild

•                     Bæredygtig løsning – madaffald indgår i cirkulær økonomi


Sådan sorterer du dit madaffald

Madaffald uden emballage 

Madaffald med og uden emballage

Brugt fritureolie


Synliggør indsatsen mod madspild

I henhold til lovgivningen skal madaffald udsorteres separat. Få Marius Pedersen A/S' mærkat og certifikat, så I kan synliggøre, at I har en bæredygtig indsamlingsordning til madaffald.

Madaffald og brugt fritureolie er ikke spild - det er grøn energi og cirkulær økonomi

Når Marius Pedersen A/S afhenter dit madaffald, gennemgår det en proces, så det bliver til grøn energi.

Madaffaldet afleveres på eget miljøgodkendt forbehandlingsanlæg, hvor evt. emballage sorteres fra. Herefter forarbejdes madaffaldet til flydende biomasse, der transporteres til biogasanlæg.

Her genanvendes det til produktion af el, varme og biogas og afslutningsvis som gødning til marker, hvor der dyrkes nye fødevarer. Dét kaldes cirkulær økonomi.

Den brugte fritureolie afleveres til genanvendelse på miljøgodkendt behandlingsanlæg. Her gennemgår olien en rensning og filtrering, så evt. madrester sorteres fra. Herefter forarbejdes fritureolien til biodiesel.

Kontakt os hvis du vil høre mere om vores koncept for madaffald.


SE FILM - sådan behandler vi madaffald 

Jeg ved alt om madaffald

... kontakt mig gerne hvis du har spørgsmål

Skriv her