Rekruttering og fastholdelse

Gode medarbejdere, viden og ressourcer og vigtigt for os som arbejdsplads. Vi har en rekrutterings- og fastholdelsespolitik, der skal medvirke til at tiltrække og fastholde kvalificerede og engagerede medarbejdere.

Introduktion
Alle medarbejdere får en grundig introduktion og oplæring til arbejdet og den pågældende funktion. Samtidig afholder vi hvert år nationale introduktionsdage, hvor medarbejderne får en grundig indføring i vores virksomhedsstruktur og -kultur. 

Uddannelse
Uddannelse vægtes højt hos os. Vi fastlægger den enkelte medarbejders behov for uddannelse ud fra lovmæssige krav, faglige krav og personlige ønsker. Som medarbejder har du samtidig selv et ansvar for din egen udvikling og uddannelse. Vi sørger for, at du som medarbejder til enhver tid har de beviser og certifikater, der er brug for i netop din funktion.

Dygtige og kompetente ledere
Dygtige og kompetente ledere er en vigtig forudsætning for et godt arbejdsmiljø. Vi har derfor i samarbejde med IBC Business College udviklet en lederuddannelse, hvor deltagerne får værktøjer, der gør dem i stand til at motivere og udvikle egne medarbejdere.

Uddannelse af lærlinge og elever
Uddannelse af lærlinge og elever ser vi som en samfundsmæssig pligt. Vi ansætter derfor løbende elever/lærlinge, der får en faglig uddannelse i virksomheden.
Når du er lærling/elev hos os, har du tilknyttet en kontaktperson i virksomheden. Det vil være en erfaren og kompetent medarbejder, der fungerer som rådgiver og sparringspartner for dig under din læretid.

 

 

Rekruttering og fastholdelse