Rekruttering og fastholdelse

Gode medarbejdere, viden og ressourcer er vigtigt for os. Vores rekrutterings- og fastholdelsespolitik skal medvirke til at tiltrække nye kvalificerede medarbejdere og fastholde nuværende veluddannede og engagerede medarbejdere. Marius Pedersen A/S ønsker at profilere sig som en attraktiv virksomhed, hvor der er fokus på kvalificerede og engagerede medarbejdere.

Rekruttering
Vi anvender både intern og ekstern rekruttering. Ledige stillinger bliver så vidt muligt offentliggjort internt og på virksomhedens website. Derudover anvendes eksterne medier ud fra en individuel betragtning i forhold til den enkelte stilling.

Vi anvender en rekrutteringsplatform der sikrer, at rekruttering sker effektivt og systematisk, så vi får et professionelt rekrutteringsforløb og dermed de bedste kandidater. Rekrutteringsplatformen sikrer samtidig, at vi overholder den gældende Persondataforordning.

Introduktion
Det vægtes højt, at alle medarbejdere har kendskab til virksomheden, historien, værdier og mål.

Alle nye medarbejdere skal introduceres på en sådan måde, at de føler sig velorienteret om virksomhedens omfattende aktiviteter.

Elever og lærlinge
Vi ønsker at tage et samfundsmæssigt ansvar og være med til at sikre, at der også fremadrettet er faglærte i branchen. Der ansættes løbende elever og lærlinge i alle afdelinger.

Fastholdelse
Vi ønsker at fastholde vores veluddannede og engagerede medarbejdere. Derfor er det vigtigt for os, at vores medarbejdere trives.

Løbende uddannelse, både lovmæssige og faglige krav og medarbejdernes egne ønsker, er sammen med gennemførsel af medarbejderundersøgelse, APV samt trivsels- og fraværssamtaler med til at sikre en attraktiv arbejdsplads.

Uddannelse
Uddannelse vægtes højt hos os. Vi anvender både intern og ekstern uddannelse. Ud fra lovmæssige krav og personlige ønsker fastlægges den enkelte medarbejders behov. Vi lægger vægt på, at den enkelte medarbejder har et selvstændigt medansvar for sin egen udvikling og uddannelse.

Dygtige og kompetente ledere
Dygtige og kompetente ledere er en vigtig forudsætning for et godt arbejdsmiljø. Vi uddanner løbende vores ledere, således at de har de værktøjer, der gør dem i stand til at motivere og udvikle egne medarbejdere.

Medarbejderundersøgelse
For at sikre at medarbejderne er tilfredse og trives i hverdagen, gennemfører vi jævnligt en medarbejderundersøgelse. Resultatet af undersøgelsen danner grundlag for tiltag, inden for f.eks. kommunikation, miljø og uddannelse. Er der andre umiddelbare behov, tages der naturligvis højde herfor.

Arbejdsmiljø
Vi ønsker et højt niveau af sikkerhed og sundhed for alle medarbejdere. Vi ønsker også et godt arbejdsmiljø, der er præget af professionalisme, fleksibilitet og ansvarlighed hos alle medarbejdergrupper.

For løbende at sikre at virksomhedens sikkerheds- og sundhedsforhold er i orden, gennemføres APV i alle afdelinger minimum hvert 3. år.

Trivsels- og fraværssamtaler
Vi føler et socialt ansvar over for vores medarbejdere. Derfor gennemfører vi løbende fraværssamtaler med de medarbejdere, der har haft fravær i en længere periode, eller har haft flere på hinanden følgende fraværsperioder, da vi ønsker at hjælpe de medarbejdere, der måtte have problemer med at komme tilbage til arbejdet igen.

  

 

Rekruttering og fastholdelse