Blandet malingsaffald

Fast organisk kemisk affald

Affaldstype

Blandet malingsaffald er f.eks.

  • Malingsprodukter
  • Emballage fra maling
  • Emballage fra trykfarve
  • Afhærdede epoxyrester
  • Afhærdede malingsrester i emballage
  • Aftørringsklude
  • Dragter og handsker

Container til fast organisk kemisk affald

Indsamling af fast blandet malingsaffald sker i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald.

Vi indsamler typisk blandet malingsaffald i:

Behandling

Blandet malingsaffald modtages på vores anlæg, hvor det omlæsses og efterfølgende sendes til nyttiggørelse, f.eks. procesvarme eller strømproduktion, på godkendt behandlingsanlæg.

Download

Du kan downloade sorteringsvejledningen

Sorteringsvejledning

Få et overblik over korrekt sortering

Sorting guide

Overview of correct sorting

Kundeservice

Farligt affald - afhentning og spørgsmål - Ring nu

97 12 18 00

Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her