Plastfolie på ruller

Plastfolie på ruller

Affaldstype

Plastfolie på ruller er klart eller farvet folie, og produktet er typisk kasseret plastfolie eller overskudsproduktion fra produktionsvirksomheder.

Plastfolie på ruller er mærket med 1, 2, 4, 5 eller 6 i "plast-trekanten".

Container

Indsamling af plastfolie på ruller sker i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald.

Vi indsamler typisk plastfolie på ruller i:

Behandling af affald - Plastfolie på ruller

Plastfolie på ruller modtages på vores anlæg, hvor plasten skæres fra paprullen.

Herefter afsættes plasten til genanvendelse i plastindustrien og paprullerne til genanvendelse i returpapirindustrien.

Download

Du kan downloade følgende dokumenter

Sorteringsvejledning

Få et overblik over korrekt sortering

Sorting guide

Overview of correct sorting

Kundeservice

... jeg sidder klar til at hjælpe dig videre

Skriv her
Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her