Uorganisk basisk affald i småemballager

Uorganisk basisk affald i småemballager

Affaldstype

Uorganisk basisk affald i småemballager er:

  • Natruimhydroxid
  • Salmiakspiritus
  • Natronlud
  • Andre basiske produkter i småemballager under 25 liter

Container

Indsamling af uorganisk basisk affald sker i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald.

Vi indsamler typisk uorganisk basisk affald i:

Behandling

Uorganisk basisk affald i småemballager modtages på vores anlæg, hvor det omlæsses og efterfølgende sendes til nyttiggørelse, f.eks. procesvarme eller strømproduktion, på godkendt behandlingsanlæg.

Download

Du kan downloade sorteringsvejledningen

Sorteringsvejledning

Få et overblik over korrekt sortering

Sorting guide

Overview of correct sorting

Kundeservice

Farligt affald - afhentning og spørgsmål - Ring nu

97 12 18 00

Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her