Vores historie

 

Den 6. maj 2015 fejrede vi, at det var 90 år siden, Marius Pedersen startede sin virksomhed på Fyn.

Marius Pedersen var en innovativ entreprenør. I begyndelsen tilbød han de fynske kommuner at vedligeholde de kommunale veje ved hjælp af den vejtromle, han selv havde bygget.

Over tid udviklede og byggede Marius flere vejmaskiner, og entreprenørforretningen voksede støt med flere og nye aktiviteter heriblandt anlægning af nye veje, kloakarbejde og øvrige traditionelle entreprenøropgaver. 

I 1970 havde virksomheden over 200 ansatte, og aktiviteterne blev udvidet til også at omfatte ydelser inden for affaldshåndtering. Først med anlægning og drift af lossepladser, senere med indsamling og transport af affald samt sortering af affald med henblik på genanvendelse.

Marius lagde stor vægt på at skabe en god virksomhed både for medarbejdere og for kunder. Dette vidner den høje anciennitet blandt medarbejdere og de mange jubilarer gennem tiden om – og ikke mindst de langvarige samarbejdsrelationer med både kunder og leverandører.

Af Marius’ aktive og stærke entreprenørånd, og hans tanker for at genbruge frem for at smide væk, voksede de grundlæggende holdninger og værdier, der er kendetegnende for koncernen i dag. Værdiskabende, ansvarlige og troværdige – er værdier, der er dybt forankrede i virksomheden, og som alle medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere oplever i mødet med Marius Pedersen A/S. Og det er værdier, som vi er stolte af at videreføre i vores daglige arbejde.

Marius Pedersen A/S har udviklet sig til en international koncern, der i dag beskæftiger mere end 4.700 medarbejdere i Danmark, Tjekkiet og Slovakiet. Virksomheden er i konstant udvikling med skarpt fokus på alle aspekter inden for affaldsbehandling… indsamling,  sortering, genanvendelse af og handel med affald som nye ressourcer.

I anledning af 90 års fødselsdagen blev udgivelsen Marius – uldspinder og entreprenør” bragt i et nyt format.

Klik på billedet for at åbne brochuren "Marius - uldspinder og entreprenør"