Miljøpolitik

Marius Pedersen A/S ser hensynet til miljøet som en fundamental og integreret del af forretningsgrundlaget, og vi arbejder aktivt for at fremme dette hensyn ved at tænke miljøet ind i alle dele af vores virksomhedsdrift. Som grundlag herfor har ledelsen udarbejdet nedenstående miljøpolitik.

 

Marius Pedersen A/S forpligter sig til:

 

  • løbende at vurdere virksomhedens samlede og nye aktiviteter for at reducere miljøpåvirkningerne herfra
  • at fremme miljøbevidstheden generelt ved at uddanne og bevidstgøre medarbejderne, således at ansatte i Marius Pedersen A/S inddrager miljøhensyn i det daglige arbejde og herved tager medansvar for virksomhedens miljøpåvirkning og forebyggelsen heraf
  • at opfordre kunder og forretningsforbindelser til at vælge systemer eller produkter, der sikrer størst mulig genanvendelse og sparer på de naturlige ressourcer. Vi skaber synlighed omkring kunders affaldsproduktion og understøtter optimal genanvendelse i den service vi tilbyder 
  • løbende at vurdere de væsentlige miljøpåvirkninger fra virksomhedens drift, og på baggrund heraf udvælge og opstille relevante miljømål. Gennem vores miljøledelsessystem vil vi registrere og dokumentere at målene indfris samt foretage en årlig evaluering af mål og målopfyldelse 
  • at arbejde med at beskytte miljøet mod skadelige virkninger fra virksomhedens aktiviteter og opstille det nødvendige beredskab for forebyggelse af utilsigtede hændelser
  • at overholde miljølovgivningen samt de til enhver tid gældende myndighedskrav, og evt. andre forpligtelser som er gældende for vores aktiviteter
  • at gennemføre energisyn iht. gældende myndighedskrav
  • at være i åben dialog med omgivelser om virksomhedens miljøforhold og synliggøre miljøpolitikken udadtil