Kvalitets- og miljøledelse

Vi arbejder aktivt for at fremme miljø og sikkerhed. Som grundlag herfor har ledelsen udarbejdet nedenstående integrerede miljø– og sikkerhedspolitik:  

  • Vi vil følge den gældende lovgivning inden for miljø- og sikkerhed og dermed skabe et sundt og sikkert miljø
  • Vi vil løbende vurdere vores samlede aktiviteter for konstant at reducere miljøpåvirkningerne, herunder vil vi opfordre vores kunder og forretningsforbindelser til at vælge systemer eller produkter, der sikrer størst muligt genanvendelse eller sparer på de naturlige ressourcer
  • Vi vil opstille miljømål og gennem miljøledelsessystemet registrere og dokumentere, at målene indfris
  • Vi vil fremme sikkerheds- og miljøbevidstheden generelt ved at uddanne og bevidstgøre medarbejderne, således at ansatte tager medansvar for miljø, sundhed og sikkerhed
  • Vi vil være i åben dialog med vores omgivelser om virksomhedens miljøforhold og synliggøre miljøpolitikken udadtil