Malingsaffald, vandbaseret

Airbags og selestrammere

Affaldstype

Malingsaffald, vandbaseret består f.eks. af: 

  • Vandbaserede malingsprodukter
  • Emballager fra vandbaseret maling 
  • Dragter og handsker 
  • Emballager fra trykfarve 

Container

Indsamling af vandbaseret malingsaffald sker i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald.

Vi indsamler typisk vandbaseret malingsaffald i:

Behandling

Vandbaseret malingsaffald modtages på vores anlæg, hvor det omlæsses og efterfølgende sendes til nyttiggørelse, f.eks. procesvarme eller strømproduktion, på godkendt behandlingsanlæg.

Download

Du kan downloade sorteringsvejledningen

Sorteringsvejledning

Få et overblik over korrekt sortering

Sorting guide

Overview of correct sorting

Kundeservice

Farligt affald - afhentning og spørgsmål - Ring nu

97 12 18 00

Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her