Uorganisk affald, ikke pumpbart

Uorganisk affald ikke pumpbart

Affaldstype

Uorganisk affald (ikke pumpbart) er:

  • Kaustisk soda (fast) 
  • Øvrige uorganiske ikke pumpbare produkter

Container

Indsamling af uorganisk affald sker i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald.

Vi indsamler typisk uorganisk affald i:

Behandling

Uorganisk affald (ikke pumpbart) modtages på vores anlæg, hvor det omlæsses og efterfølgende sendes til nyttiggørelse, f.eks. procesvarme eller strømproduktion, på godkendt behandlingsanlæg.

Download

Du kan downloade sorteringsvejledningen

Sorteringsvejledning

Få et overblik over korrekt sortering

Sorting guide

Overview of correct sorting

Kundeservice

Farligt affald - afhentning og spørgsmål - Ring nu

97 12 18 00

Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her