Sikkerhedsarbejde

Vi prioriterer naturligvis vores arbejdsmiljø højt. Vi ønsker et højt niveau af sikkerhed og sundhed for alle medarbejdere i vores virksomhed. Det sikrer vi bl.a. gennem en klar ledelsesmæssig prioritering af indsatsen - og ved medarbejdere, der har et højt bevidsthedsniveau omkring egen sikkerhed og adfærd.

Arbejdsmiljøet og sikkerheden må aldrig tilsidesættes og skal gå hånd i hånd med den daglige drift.

Elementerne i sikkerhedsarbejdet omfatter:

  • vores handlinger
  • vores adfærd
  • vores indstilling til arbejdet
  • vores prioriteringer

Kun ved at arbejde målrettet med alle ovennævnte elementer, kan vi understøtte vores prioritering og det ønskede sikkerhedsniveau. Resultatet er et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle vores medarbejdere.