Tradingafdeling - handel med affaldsprodukter til genanvendelse

Affaldsprodukter, som behandles til nye ressourcer, er mange, f.eks. aviser, papir, bølgepap, hårde og bløde plasttyper, pvc, træ, gipsplader, jern og metaller, elektronik, spildolie, organisk affald, glas, etc. I alt bliver cirka 400.000 tons affald årligt afsat til genanvendelsesindustrien.


Tradingafdeling

Kontakt afdelingen her

Kontakt