Madaffald uden emballage

Madaffald fra grøntsager

Hvad er madaffald?

Madaffald uden emballage kan f.eks. være en blanding af:

  • Madrester
  • Kødvarer
  • Fisk
  • Mejeriprodukter
  • Frugt og grøntsager
  • Brød-, kage- og dejrester
  • Suppe, sovs og grød
  • Æggeskaller
  • Kaffegrums

Madaffald uden emballage stammer typisk fra køkkener på restauranter, hoteller, hospitaler, institutioner m.fl. samt fra kantiner, cafeterier etc.

OBS!

Af hensyn til genanvendelsesprocessen er det vigtigt, at affaldstypen IKKE indeholder plastemballage fra fødevarer, bestik og service, dåser, stanniol, bioposer, majsposer, knitreposer (tynde plastposer) m.v.

Læs mere om Totalkoncept for indsamling af madaffald - Fra madaffald til grøn energi

Containere til madaffald

Indsamling af madaffald sker i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik, geografi og mængden af affald. Vi indsamler typisk madaffald i:

 

Behandling af madaffald

Madaffaldet afleveres på miljøgodkendt forbehandlingsanlæg, hvor det forarbejdes til biomasse.

Efterfølgende transporteres massen til biogasanlæg, hvorefter madaffaldet således genanvendes til energiudnyttelse og til jordforbedring.

Download

Du kan downloade følgende dokumenter

Sorteringsvejledning

Få et overblik over korrekt sortering

Sorting guide

Overview of correct sorting

Kundeservice

... jeg sidder klar til at hjælpe dig videre

Skriv her
Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her