Affaldsregistret

I Danmark er der etableret et nationalt affaldsregister, hvor alle aktører på affaldsmarkedet er registreret. Det er Miljøstyrelsen, der fører og vedligeholder registeret. Affaldsregisteret, der er baseret på Bekendtgørelse nr. 1305 af 17/12/2012, skal indeholde oplysninger om:

  1. Genanvendelsesanlæg og anlæg der forbereder affald til genbrug, hvis de håndterer kildesorteret erhvervsaffald
  2. Indsamlingsvirksomheder
  3. Affaldstransportører
  4. Mæglere og forhandlere
  5. Kommunale behandlingsanlæg

Anmodning om registrering jf. ovennævnte skal ske digitalt på p-nummerniveau via virk.dk - Affaldsregister. Fælles for alle aktører er, at registrering i Affaldsregistret skal finde sted, senest ved virksomhedens påbegyndelse.

Som landsdækkende virksomhed er vi naturligvis optaget i affaldsregistret efter de gældende bestemmelser herfor. Vores registrering i Affaldsregistret dækker typisk over ovennævnte pkt. 2-4 og i enkelte tilfælde med fælles selskabsdannelse med lokale kommuner også pkt. 5.

Sådan finder du Marius Pedersen A/S i Affaldsregistret

Du finder os i Affaldsregistret ved at foretage nedenstående søgning:

  1. Følg linket her eller indsæt https://www.affaldsregister.mst.dk/ i din browser
  2. Lad søgefelterne ”Affaldsfraktion”, ”Land” og ”Region/Kommune” stå til "Alle"
  3. Vælg enten ”Indsamlervirksomhed”, Transportør”, ”Forhandler” eller ”Mægler”
  4. Indtast Marius Pedersen A/S i feltet ”Virksomhedsnavn”
  5. Tryk ”Søg”

OBS: For korrekt søgeresultat er det vigtigt, at der søges på vores firmanavn Marius Pedersen A/S. 

Er der valgt ”Transportør”, ”Forhandler” eller ”Mægler” vil alle vores adresser/P-numre fremgå af resultatlisten. Er der i step 3 valgt ”Indsamlervirksomhed” vil man, ved at trykke på de enkelte afdelinger i resultatlisten, kunne se, hvilke affaldsfraktioner vi er godkendt til at modtage på sorteringsanlægget.

Har du en affaldsfraktion, som ikke findes på den lokale afdelings godkendelsesliste, betyder det ikke, at vi ikke må transportere affaldet, det skal blot transporteres til godkendt modtager.

Marius Pedersen A/S er godkendt til at transportere alle affaldsfraktioner i hele landet.