Makulering og destruktion

Fortrolige oplysninger skal håndteres med stor omhu for at sikre, at de ikke falder i forkerte hænder. Marius Pedersen A/S tilbyder to forskellige koncepter - Mobil makulering eller Central makulering - til sikkerhedsmakulering eller destruktion af fortroligt materiale.

For at sikre tryghed og sikkerhed indsamles det fortrolige materiale i en container forsynet med hængelås. Du anviser, hvor containeren står sikkert på virksomheden og i henhold til din virksomheds sikkerhedsprocedurer. Uanset hvilken løsning du vælger, er det fortrolige materiale under lås, fra vi afhenter det på din virksomhed, til det er makuleret eller destrueret.

Den nye Persondataforordning trådte i kraft d. 25. maj 2018

Persondataforordningen stiller høje krav til sikkerheden om behandling af såvel almindelige som følsomme personoplysninger. Har du behov for at få makuleret fortroligt materiale eller destrueret digitale medier med persondata, der ikke længere anvendes f.eks. ansøgninger, lønsedler, kontrakter etc.?

Så kig forbi siden Mobil makulering eller Central makulering og vælg den løsning, der passer bedst til din virksomhed.

Marius Pedersen A/S er databehandler

Makulering er en behandling af personoplysninger i persondataretlig forstand. Når du beder Marius Pedersen A/S sørge for makulering eller destruktion af materiale indeholdende personoplysninger, så behandler vi oplysninger på dine vegne. Derfor er Marius Pedersen A/S slutdatabehandler i relation til dig som kunde for så vidt angår makulering og destruktion af personoplysninger printet på papir eller lagret på elektroniske medier.

Marius Pedersen A/S tager sin rolle som databehandler meget seriøst, og vi er bevidste om det ansvar, det er at få overladt de personoplysninger, du som dataansvarlig er forpligtet til at passe på.

Marius Pedersen A/S er bl.a. ISO 9001 certificeret, og makulering samt destruktion udføres i størst mulig overensstemmelse med standarderne DIN 66399 og DS/EN 15713. Derudover er der udarbejdet interne procedurer, der afspejler relevante krav fra begge standarder. 

Databehandleraftale

Når du overlader fortroligt materiale, der kan indeholde personoplysninger, til makulering eller destruktion hos Marius Pedersen A/S, skal du igennem en databehandleraftale sikre, at kravene til sikkerhed ved slutbehandling overholdes.

Ved indgåelse af en makuleringsaftale med Marius Pedersen A/S indgås derfor samtidig en databehandleraftale. Aftalen er udarbejdet i samråd med vores juridiske rådgiver og tager udgangspunkt i det servicekoncept, Marius Pedersen A/S tilbyder, samt de forpligtigelser den dataansvarlige og databehandler er pålagt i henhold til Persondataforordningen.


Kundeservice

... jeg sidder klar til at hjælpe dig videre

Skriv her
Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her