Affaldsløsninger tilpasset branche

Vi betjener alle typer brancher, der producerer fast og flydende affald.

Vi har som mål at yde en professionel, værdiskabende og ”usynlig” service.

Det gør vi ved at sætte din affaldshåndtering i system, således at jeres affald og restprodukter afhentes til aftalt tidøkonomisk mest fordelagtig måde, hele processen taget i betragtning, og altid i henhold til miljølovgivningen.


Bygge og anlæg

Vi har udviklet et koncept, der henvender sig specielt til byggebranchen. Øgede krav til sortering af...

Detail og engros

Detail- og engrosbranchen omfatter en lang række virksomheder, der har det til fælles, at de sælger...

Ejendom

Virksomheder i denne branche arbejder med køb, salg, vurdering og udlejning af fast ejendom. Gennem tæt...

Events

Festivaller, sportsarrangementer, politiske forsamlinger, spejderlejre, messer m.fl. er tilbagevendende begivenheder....

Finans

Finans- og forsikringsbranchen, der også kaldes den finansielle sektor, omfatter forskellige former for...

Grafisk

Den grafiske branche fremstiller trykte medieprodukter såsom bøger, blade, etiketter, reklamer, plakater...

Hotel og restauration

Hotel- og restaurationsbranchen er en af de hurtigst voksende brancher, der bl.a. omfatter restauranter,...

Landbrug og gartneri

Landbrug og gartneri er under konstant forandring og underlagt strenge miljøkrav. Vi har fulgt denne udvikling...

Offentlig

Offentlige institutioner har især til opgave at yde serviceydelser til borgerne og samtidig udøve...

Oplevelse

Oplevelsesindustrien dækker et meget bredt område og går på tværs af sektorer, brancher...

Produktion og industri

Produktion og industri dækker i bred forstand virksomheder, der producerer mange forskellige produkter, der...

Service

Servicesektoren dækker som betegnelse over mange forskellige typer virksomheder. Serviceerhvervene er mange og...

Sundhed

Sundhedssektoren i Danmark dækker mange forskellige funktioner. Fælles for alle områder i...

Transport

Transportbranchen omfatter en meget bred vifte af virksomheder, der beskæftiger sig med transport af mennesker...

Værksteder og servicestationer

Gennem tæt samarbejde med værksteder og servicestationer har vi gennem årene opnået stor...

Kundeservice

... jeg sidder klar til at hjælpe dig videre

Skriv her