Din samarbejdspartner på byggepladsen

Fra affald til ressourcer i en cirkulær økonomi

Har I behov for en mindre affaldsløsning til jeres byggeprojekt, eller I står med en større entreprise, tilbyder Marius Pedersen A/S skalerbare løsninger - fra opstilling af få containere til etablering af en genbrugsstation på byggepladsen – uanset hvilken type affald I skal have bortskaffet.

Marius Pedersen A/S har stort fokus på udnyttelse af ressourcerne i affald og i kontekst af målet om mere cirkulær økonomi. Dermed arbejder vi aktivt med FN’s verdensmål med særlig opmærksomhed på nr. 12, der omhandler bæredygtigt forbrug og produktion.

Målet er at nedbringe affaldsmængder gennem genbrug og genanvendelse.

Vigtige services til jeres byggeplads

Det er nemt at være byggekunde hos Marius Pedersen A/S, vi er jeres samarbejdspartner gennem hele processen, og tilbyder bl.a.:

 • Analyse af behov for bortskaffelse af affald og genanvendelige materialer i løbet af projektet
 • Korrekt håndtering og bortskaffelse af alle affaldstyper til miljøgodkendte behandlingsanlæg
 • Kontrol over opsamling og udledning af vand på byggepladsen
 • Løbende tilpasning af løsninger
 • Afsætning af genanvendelige materialer som sekundære råvarer

Beregn jeres CO2 besparelse, når I sorterer affald

I Online Service har I overblik over jeres affaldsdata, -mængder og CO2-besparelse samt andre værdifulde services f.eks.:

 • Bestil tømning, se ordrestatus, få besked ved ændringer
 • Træk standardrapporter f.eks. genanvendelsesgrad og CO2 besparelse ved sortering af affald, eller skræddersy jeres egne rapporter 
 • Se aftaledokumenter, sorteringsvejledninger og dokumentation som kommunen kan udbede ved affaldstilsyn

Skal jeres byggeri DGNB certificeres?

Som jeres samarbejdspartner i byggeprocessen understøtter vi naturligvis de krav, der vedrører affaldshåndtering i DGNB-certificeringen:

 • Rådgivning om korrekt sortering af affald med fokus på mest mulig genanvendelse
 • Uddannelse af nøglepersoner i sortering af affald og genanvendelige materialer på byggepladsen
 • Dokumentation for bortskaffede mængder samt behandlingsmetode

Affaldshåndtering indgår i DGNB certificeringens punkt PRO 2.1.Byggeplads/Byggeproces, hvor der i processen tages højde for at minimere og sortere affald. Se i øvrigt https://dk-gbc.dk/publikationer

Skal vi være med på jeres næste byggeprojekt?

Vores miljøkonsulenter kommer gerne forbi og præsenterer vores affaldsløsninger til byggepladser. Du finder din lokale miljøkonsulent her.

 

Miljøstation på byggepladsen

Kundeservice

... jeg sidder klar til at hjælpe dig videre

Skriv her
Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her