Spildolie

Spildolie - Afhentning og håndtering

Affaldstype

Spildolie må indeholde:

  • Mineralske, ikke-chlorerede hydraulikolier
  • Mineralske, ikke-chlorerede motor-, gear- og smøreolier
  • Syntetiske motor-, gear- og smøreolier
  • Øvrige motor-, gear- og smøreolier
  • Mineralske, ikke chlorerede isolations- og varmetransmissionsolier

Spildolie må IKKE indeholde:

  • Biologiske nedbrydelige olier
  • PCB-holding olie
  • Chlor
  • Klude og twist
  • Andet affald

VIGTIGT

Spildolie må ikke sammenblandes med andre olier f.eks. PCB- og klorholdige olier, brugte industrielle smøreolier anvendt til metalforarbejdning, maskinolier og let bionedbrydelige olier samt væsker/kemikalier som f.eks. kølervæske og vand.

Det er affaldsproducentens (kundens) ansvar, at olien opbevares og håndteres korrekt. Der udtages jævnligt prøver, og der faktureres for bortskaffelse, hvis spildolien indeholder olietyper, der ikke kan genbruges.

 

>> Bestil afhentning af spildolie

Container til afhentning af spildolie

Indsamling af spildolie sker i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald. Vi indsamler typisk spildolien i:

Behandling af spildolie

Spildolie modtages på vores anlæg, hvor det kontrolleres. Herefter sendes spildolien til genanvendelse på miljøgodkendte oparbejdningsanlæg, hvor det renses og herefter genraffineres til baseolie.

Download

Du kan downloade sorteringsvejledningen

Sorteringsvejledning

Få et overblik over korrekt sortering

Sorting guide

Overview of correct sorting

Kundeservice

Farligt affald - afhentning og spørgsmål - Ring nu

97 12 18 00

Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her