Fast organisk/kemisk affald

Fast organisk kemisk affald

Affaldstype

Fast organisk-kemisk affald er blandt andet:

  • Emballage fra maling
  • Fugemasse patroner
  • Emballage fra trykfarver
  • Afhærdede epoxyrester
  • Limrester/patroner
  • Polyester affald
  • Afhærdede malingsrester i emballage
  • Dragter og handsker

Container til fast organisk kemisk affald

Indsamling af fast organisk-kemisk affald sker i forskellige indsamlingssystemer, afhængig af logistik og mængden af affald. Vi indsamler typisk fast organisk-kemisk affald i:

Behandling

Fast organisk kemisk affald modtages på vores anlæg, hvor det omlæsses og efterfølgende sendes til nyttiggørelse, f.eks. procesvarme eller strømproduktion, på godkendt behandlingsanlæg.

Download

Du kan downloade sorteringsvejledningen

Sorteringsvejledning

Få et overblik over korrekt sortering

Sorting guide

Overview of correct sorting

Kundeservice

Farligt affald - afhentning og spørgsmål - Ring nu

97 12 18 00

Miljøkonsulenten

... har løsningen til dine affaldsaktiviteter

Tryk her